dilluns, 12 de desembre de 2011

Però... què són les rúbriques?

dimecres, 30 de novembre de 2011

Les rúbriques (o matrius d'avaluació) són un instrument per a l'avaluació del nostre alumnat. Poden ser una bona eina per aconseguir una avaluació objectiva amb el mínim esforç per part del professorat i el màxim benefici per al nostre alumnat. Aquest blog es crea per ser un punt de trobada per compartir idees, experiències, interrogants, possibilitats, inconvenients,... sobre el món de les rúbriques.